In een eerder bericht kun je een tabel vinden met de .NET Framework versies die geschikt zijn voor de verschillende AutoCAD versies. Autodesk hanteert vanaf het jaar 2021 de mogelijkheid om 5 voorgaande versies naast de meest actuele versie te kunnen gebruiken. Van software-ontwikkelaars wordt verwacht dat ze daarmee dus 6 versies onderhouden van hun producten.

Hieronder vind je een tabel met de Framework versies bij de laatste 6 AutoCAD versies:

Release Releasenummer .NET Framework
AutoCAD 2022 24.1 4.8
AutoCAD 2021 24.0 4.8
AutoCAD 2020 23.1 4.7
AutoCAD 2019 23.0 4.7
AutoCAD 2018 22.0 4.6
AutoCAD 2017 21.0 4.6

.NET Framework 4.8 is de laatste van de Framework serie. Microsoft zal de .NET Framework gaan samenvoegen met .NET Standard en .NET Core tot .NET v5. Op dit moment is het nog niet mogelijk om .NET v5 applicaties te bouwen die in AutoCAD draaien. De gekoppelde bibliotheken zijn daar nog niet op afgestemd.