In Map 3D is een handige functie beschikbaar om een noordpijl symbool te koppelen aan een Viewport. Draai aan de noordpijl en de Viewport draait automatisch mee. Jammer genoeg is het geen standaard AutoCAD functie geworden maar een Map 3D functie. Maar omdat Civil 3D gebruik maakt van Map 3D, is de functie ook in Civil 3D beschikbaar.

Na het maken van een Viewport in een Layout, kan via de groene Contextual Ribbon een noordpijl symbool worden ingevoegd. Er wordt gevraagd om een Viewport te selecteren die gekoppeld wordt en een plaats waar de noordpijl in de tekening dient te verschijnen.

De meegeleverde noordpijlen kunnen klein uitvallen en misschien moeten ze nog verschaald worden, maar er worden genoeg leuke noordpijlen meegeleverd. Ook kan een eigen noordpijl symbool worden gebruikt.

Aan de meegeleverde noordpijlen zitten grippunten, waaronder een rotatie grippunt. Draai de noordpijl (dit kan ook met het commando ROTATE als er geen rotatie grippunt aanwezig is) en de Viewport is direct automatisch meegedraaid.

Let vooraf wel even op de schaal van de Viewport, dat wordt uiteraard niet geregeld door een noordpijl.