Object Type Library is een model dat goed lijkt te passen bij afspraken en methodieken als BIM en GIS, net zoals Linked Data dat ook is. Linked Data is een methode, Object Type Libraries zijn modellen.

Definitie

Een Object Type Library is een generiek model waarin objecttypen op een gestruc­tureerde manier zijn geordend, gedefinieerd en beschreven. 

Wat is een Object Type Library

Als informatiemodel worden objecttypen geordend en gegroepeerd. Er zijn twee gangbare structuren waar gebruik van kan worden gemaakt, namelijk taxonomie en decompositie. Dit klinkt ingewikkeld maar is niet zo heel complex. 

Taxonomie

Een taxonomie wordt toegepast als objecttypen in een boomstructuur worden geplaatst waarbij elk onderliggend objecttype een verbijzondering is van het bovenliggende objecttype (supertype). Bijvoorbeeld een ‘beweegbare brug’ is een verbijzondering van ‘brug’ en heeft daarmee ook alle eigenschappen van het objecttype ‘brug’. Andersom niet, want een beweegbare brug heeft een relatie ‘bewegen’ die niet hoeft te gelden voor een ‘brug’.

Elk objecttype heeft daarmee eigen eigenschappen en overerfde eigenschappen van het bovenliggende objecttype.

Decompositie

Decompositie is een structuur waarbij objecttypen een ‘onderdeel van’-relatie hebben. Een ‘hoofddraagconstructie’ is een onderdeel van een brug, en bestaat zelf ook weer uit de onderdelen ‘pijler’ en ‘rijdek’.

Voorbeeld

De CB-NL is een Nederlandse conceptenbibliotheek die door het BIM Loket wordt beheerd. Deze bevat (misschien nog net niet alle) beschrijvingen van voorkomende objecttypen uit de verschillende databronnen zoals IMGeo, BOR, enzovoort. Er is een viewer beschikbaar waarin gezocht kan worden. Bijvoorbeeld op een IMGeo object ‘brug’:

Je ziet hier een formele beschrijving zodat als je het woord ‘brug’ gebruikt in je ontwerp of aanbesteding, dat iedereen weet dat je het hebt over een ‘kunstwerk over een waterweg, watergang of waterloop, bestaande uit een brugdek gesteund door pijlers en/of landhoofden’.

Verder worden hier de bovenliggende objecttypen (ook supertypen genoemd), de relaties en de context beschreven. Links zie je nog een overzicht met subtypen of kindtypen die een eigen objecttype zijn maar de eigenschappen van dit objecttype (brug) erven.  

Relaties

De onderlinge verhouding tussen objecttypen en eigenschappen worden vastgelegd door relaties. Deze beschrijven bijvoorbeeld het verschil tussen een objecttype en zijn supertype. De relatie ‘bewegen’ onderscheidt een ‘beweegbare brug’ van zijn supertype ‘brug’. Bij taxonomie is de functie een relatie, bij decompositie is onderdeel van een relatie.

Door bijvoorbeeld de relatie te leggen tussen het objecttype ‘vaste brug’ en eigenschap ‘bouwjaar’ kan van een specifieke vaste brug het bouwjaar worden vastgelegd zodat de beheerder in staat is zijn informatie gestructureerd vast te leggen. En hier kan Linked Data weer een rol spelen. Een brug kan door middel van Linked Data naar een specifieke webpagina verwijzen waarin elke functie van de brug staat beschreven met de bij die brug horende waarden.

Toepasbaarheid

Door het opstellen van een goede Object Type Library is men in staat om dezelfde taal te spreken. Wat wordt exact bedoeld met een brug? In de bouwwereld is men al veel verder op dit gebied. Je bestelt als aannemer niet zomaar 10 deuren, maar wel 4 linksdraaiende deuren, 2 rechtsdraaiende deuren, 3 dubbele deuren en een schuifdeur, elk met specifiekere eigenschappen zoals breedte, hoogte, dikte, inclusief/exclusief glas en beslag, materiaal, fabrikant, enzovoort.

Vanuit een BIM model is dat natuurlijk redelijk eenvoudig te doen. 

In de civiele infrastructuur komt het steeds vaker voor maar is het wat lastiger. Je bestelt niet een plak van 4km asfalt van zoveel cm dikte en zoveel meter breedte, want dat is geen object op zichzelf. Net als de bijbehorende markeringsstrepen en symbolen dat niet zijn. Daarom is het wat lastiger te vergelijken met de bouwwereld en BIM modellen. Een civieltechnisch model wordt dan ook weleens een CIM model genoemd. Hieruit kun je dan wel de hoeveelheid asfalt halen die nodig is, en daar eigenschappen aan hangen.

Linked Data en Object Type Libraries worden ook brug tussen GIS en BIM genoemd. In een BGT dataset (de GIS kant dus) kunnen objecten beschreven worden volgens een Object Type Library en door middel van Linked Data verwijzen naar specifieke eigenschappen (de functies conform de Object Type Library) en hun waarden, en daarmee opgenomen zijn in een BIM model.

Meer informatie hierover:

https://www.geonovum.nl/over-geonovum/actueel/geo-en-bim-twee-werelden-een-3d

https://public.cbnl.org/