Als je twee Surfaces met elkaar vergelijkt in Civil 3D dan kan het voorkomen dat er een hoogteverschil zit tussen beide modellen waar ze eigenlijk horen samen te smelten. Bijvoorbeeld een meting van een nieuwe weg die je vergelijkt met de AHN. In onderstaand voorbeeld is een meting gedaan van een nieuw aangelegde weg waarvan de luchtfoto al is bijgewerkt maar er nog geen nieuwe AHN beschikbaar is.

Het dwarsprofiel laat zien dat er een stevige wijziging is tussen de nieuwe situatie en de AHN:

In Civil 3D is er de mogelijkheid om een Surface te plakken (Paste) in een andere Surface waarbij de oude situatie vervangen wordt door de nieuwe. Zodra beide terreinmodellen zijn samengevoegd zie je een vervelende sprong langs de onderrand:

In werkelijkheid zit er niet zo’n grote sprong in het model maar wordt dit veroorzaakt door een te krappe werkgrens, en een niet-actuele AHN. Dit knelpunt kan worden verholpen door extra data toe te voegen aan de meting. Bijvoorbeeld een aanvullende meting maar als dat niet mogelijk is dan kan de overgang ook glad worden getrokken met wat eenvoudig constructiewerk. Hiervoor moet je eerst de begrenzing van het model van de meting extracten. Deze functie is beschikbaar in de Contextual Ribbon zodra je de Surface selecteert. Uiteraard moet de stijl van het model wel een begrenzing tonen.

Deze begrenzing levert een 3D polylijn op die je met een Stepped Offset naar buiten toe kunt verruimen. In dit geval was 2.5m voldoende. Deze polylijn heeft nog steeds de hoogte van de situatiemeting en daarom moet je deze vervolgens projecteren op het model van de AHN. Door een vinkje te plaatsen bij Insert intermediate grade break points worden er meer tussenpunten geplaatst, namelijk op alle plaatsen waar de polylijn snijdt met de triangulatie van de AHN.

De polylijn krijgt hierdoor op elk knikpunt exact de hoogte van de AHN en is nu bruikbaar als aanvullende data van de meting. Na het toevoegen van deze polylijn als Breakline aan de meting zal de overgang tussen beide modellen mooi zijn weggewerkt, zonder de data van de meting te vervuilen.