Soms treden er onverklaarbare fouten op in een Dynamo voor Civil 3D script. Het kost dan veel tijd om uit te zoeken wat het probleem is. Zo kwam ik recent de volgende melding tegen toen ik de afstand van een serie punten tot een Alignment wilde bevragen. Ik wist zeker dat alle punten naast de Alignment waren getekend. Toch kreeg ik de volgende melding:

Het middelste punt gaf een null terug. Na wat constructielijnen in Civil 3D getekend te hebben, was het probleem al snel duidelijk:

Het middelste punt had geen projectie op de Alignment. Al zou je de lijn loodrecht op de rechtstanden van de Alignment laten vallen dan nog vind je geen punt op de geometrie van de Alignment, wat resulteert in de melding ‘PointNotOnEntity’.

Ook is nu een denkfout geconstateerd. Je wilt helemaal geen punt loodrecht op de Alignment maar het dichtstbijzijnde punt. Als de Alignment meer elementen bevat dan kan het zijn dat er wel een projectie gevonden wordt maar niet op de gewenste positie:

Nu wordt dit voornamelijk veroorzaakt doordat de Alignment uit rechtstanden bestaat. Als er ook bogen zijn toegepast dan wordt het resultaat al anders:

Dit is het resultaat van deze geometrie:

Is het dus een bug? Of is het as-designed? Het levert in ieder geval de kennis op dat hier een denkfout werd gemaakt. Daarom is het goed om eens te kijken naar een betere oplossing. Bijvoorbeeld een wiskundige benadering. Iets voor een volgende blog dus.