Het exporteren van een project in QGIS lijkt elke volledige laag als AutoCAD Layer op te slaan. Het categoriseren van een laag op basis van een veldwaarde wordt dan niet herkend. En dat is natuurlijk jammer:

De onderverdeling van de laag ‘Wijken en buurten’ zal in AutoCAD niet te zien zijn, daar is er maar één Layer met de naam ‘Wijken en buurten’.

Toch is het wel mogelijk om de verdeling van de laag op te slaan als aparte Layers, maar dat zit een beetje verstopt. Als je goed kijkt in het dialoogvenster zie je een schuifbalk in het venster waar je de gewenste lagen kunt selecteren:

Als je die opzij schuift zie je een keuzeveld waar je de veldnaam kunt kiezen voor de Layer Name:

De veldwaarden worden nu wel gebruikt in de DXF als Layer Name:

Het nadeel is dat de laagnamen de kleur Red krijgen en dat de Entities zelf de kleur meekrijgen zoals is ingesteld in QGIS. Ook is het niet mogelijk om een expressie te gebruiken. Via een omweg natuurlijk wel, je kunt een extra veld aan de datalaag toevoegen die je vult met een expressie, waarna deze waarde alsnog gebruikt kan worden voor de export.

En de kleuren van de Entities toepassen op de Layer? Dat moet vast kunnen met een script in Dynamo voor Civil 3D.