De AHN in hoge resolutie bestaat uit GeoTiffs van 500MB groot. Deze bestanden zijn prima te bewerken in QGIS maar andere applicaties zoals Civil 3D hebben daar moeite mee. Om er toch mee te werken kun je ze in QGIS uitsnijden naar de werkgrens. Dit kan ook nadat je meerdere bladen eerst hebt samengevoegd als het werkgebied op twee of meer bladen valt.

Een GeoTiff kan worden geclipt op een vectorlaag waar een polygoon op getekend moet zijn. Je kunt deze zelf maken in QGIS maar het kan ook zijn dat je een werkgrens getekend hebt in Civil 3D. Deze kun je exporteren naar een leesbaar dataformaat, maar let erop dat je in Civil 3D (of AutoCAD Map 3D) geen polylijn als gebiedsbegrenzing tekent maar een MPolygon object. Alleen dit object kun je als polygoon exporteren naar een Esri Shape bestand of een GML. In QGIS wordt dit een vectorlaag met een polygoon.

Via het menu Raster > Extractie > Raster op maskerlaag clippen… kun je de wizard starten:

Je kunt alleen een maskeerlaag selecteren als je een vectorlaag met een polygoon beschikbaar hebt. Als je alleen LineStrings hebt dan werkt het niet, vandaar dat een Polyline vanuit Civil 3D niet werkt, want die wordt omgezet naar een LineString.

Het veld voor ‘Geen data’ mag je leeg laten of op de laagst of hoogst mogelijke waarde instellen en wil je de resolutie nog aanpassen dan kun je deze voor de X en Y nog instellen. Als het 0.5m grid te nauwkeurig is dan kun je hier de resolutie aanpassen naar bijvoorbeeld 1.0m grid, of 2.5m grid. Het resultaat wordt daarmee nog beter behapbaar voor Civil 3D.

Als je tijdens de export geen bestandsnaam hebt opgegeven dan is het resultaat een tijdelijke Layer. Deze moet je nog even als GeoTiff opslaan voordat je er gebruik van kunt maken in Civil 3D.