Environment variables

Binnen Windows wordt veel gebruik gemaakt van vaste locaties [...]