Carpoolplaatsen filteren uit NWB data met QGIS

Rijkswaterstaat stelt de bron Nationaal Wegenbestand beschikbaar via PDOK [...]