Laagnamen automatisch voorzien van objectnaam in Civil 3D

Nagenoeg alle instellingen in Civil 3D worden aangestuurd door [...]