Coordinate System EPSG:28992 in AutoCAD 2022

In AutoCAD is het al lange tijd mogelijk om [...]