Ruitkruisjes plaatsen in de tekening conform NLCS

Conform de NLCS zou elke tekening voorzien moeten zijn [...]