Een handige optie in QGIS is het maken van favoriete plaatsen, of Spatial Bookmarks. 

Zodra je ingezoomd bent op een locatie, dan kun je via het menu Beeld > Nieuwe Favoriete plaats… een nieuwe locatie toevoegen. In het dialoogvenster dat verschijnt kun je de naam opgeven en welke groep (als je de locaties wilt groeperen in bijvoorbeeld ‘Steden’, ‘Werklocaties’, ‘Vakanties’) en je kunt opgeven of de favoriete plaats onder de gebruiker of in het project opgeslagen moet worden:

Wil je de locaties in elk project kunnen benaderen? Kies dan de gebruikerslocatie. Als de plaatsen alleen in het huidige project getoond moeten worden dan kies je uiteraard de projectlocatie.

De aangemaakte favoriete plaatsen vind je terug in de Browser:

Door dubbel te klikken op een favoriete plaats zal ingezoomd worden op deze locatie. Zo kun je snel focussen op de plek waar je iets wilt doen.