In QGIS is het eenvoudig om een laag te splitsen op een veldwaarde. Bijvoorbeeld als je de leidinggegevens uit de GWSW (Stedelijk Water) databron wilt weergeven met onderscheid tussen verschillende types. Hiervoor gebruik je de optie ‘Categorieën’ in de tab Symbologie.

De laag wordt hier keurig gesplitst op de voorkomende leidingtypes. Maar wat als je niet alleen het type maar ook het materiaal wilt scheiden? Dan kun je daarvoor een Expressie gebruiken. Voer hiervoor de volgende expressie in:

"type" + ', ' + "MateriaalLeiding"

Omdat de waarden verwijzen naar een uri kun je deze overbodige teksten gelijk verwijderen in de expressie door het volgende op te geven:

replace("type" + ', ' + "MateriaalLeiding", 'http://data.gwsw.nl/1.4/totaal/', '')

Dit resulteert in de volgende lijst met categorieën:

En in de kaart levert dit een fraai beeld op:

Niet al te moeilijk hé?