Net zoals je de wereldkaart in vierkantjes kunt uittekenen kun je de kaart ook in lijnen afbeelden. Feitelijk gaat het om dezelfde methodes maar nu gebruik je andere functionaliteit. Met een klein beetje ervaring kun je dit zelf ook uitdenken. Maar omdat het zo leuk is om te spelen met QGIS schrijf ik er toch even een blog over.

De volgende stappen heb ik hierbij op het oog:

  1. Wereldkaart plaatsen
  2. Horizontale lijnen tekenen
  3. Trimmen op de randen van de landen
  4. Presenteren

Wereldkaart plaatsen

Een wereldkaart plaatsen in QGIS is niet moeilijk. Let in ieder geval op de toe te passen CRS. WGS84 is prima.

Horizontale lijnen tekenen

Hier zijn meerdere methoden voor. Je kunt een nieuwe vectorlaag maken en één horizontale lijn tekenen die je met de functie Array van verschoven (parallelle) lijnen dupliceert over het hele veld. Je kunt ook een grid plaatsen met de functie Grid maken. In de methode om vierkantjes te tekenen is dit ook toegepast. Daar werden punten gegenereerd maar je kunt ook lijnen genereren. Omdat je niet in een metrisch stelsel werkt moet je de tussenafstanden opgeven in graden. De waarde 5 is prima om een mooi grid aan lijnen te krijgen.

Omdat je alleen de horizontale lijnen wilt, kun je de laag op bewerken zetten en met de muis de verticale lijnen selecteren en verwijderen. Er zijn ook andere manieren, bijvoorbeeld een selectiefilter op lijnen met een bepaalde lengte of richting. Als je de volgende expressie invoert bij het Selecteren met expressie:

main_angle($geometry) = 180

Dan heb je ook alle verticale lijnen te pakken. Deze kun je vervolgens verwijderen.

Trimmen op randen

Om de horizontale lijnen te snijden op de landgrenzen zijn er weer diverse manieren te vinden in QGIS. Zo kun je een kruising zoeken met de functie Kruising. Dit resulteert in een nieuwe laag met de lijnstukken binnen de landgrenzen. De functie Clippen doet hier hetzelfde. De functie Verschil haalt juist alles weg op land en laat de lijnen zien die in zee liggen.

Presenteren

Je kunt de verschillende lagen nu zo stijlen dat de lijnen op land dikker zijn en een andere kleur hebben dan de onderliggende oorspronkelijke lijnen:

Uiteraard kun je ook een kaart maken met de verticale lijnen, of alleen de lijnen op land, of… verzin het maar.